• (040) 195 867
  • kokrica.ks@gmail.com

    Društvo upokojencev Kokrica    Društvo upokojencev Kokrica je bilo ustanovljeno leta 1988, ki ima sedež društva na naslovu: Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj. Trenutno je v društvu 530 članov, od tega 338 žensk in 192 moških. 162 je tudi članov VZAJEMNE SAMOPOMOČI pri ZDUS Ljubljana, ki vsako leto krči nakazila za posmrtnino. V društvu imamo različne dejavnosti: kegljanje, balinanje, prstomet. pikado, namizni tenis, pohode, kolesarjenje, telovadbo in vitalis vadbo z nordijsko hojo.

    Udeležujemo se društvenih, med društvenih in pokrajinskih tekmovanj. Na leto organiziramo od 2 do 4 izlete, ki imajo namen spoznavanja pokrajin, prijetnega druženja in sproščanja. Imamo tudi dva rekreativna izleta v letu in enkrat do dvakrat letno letovanje v Izoli – hotel Delfin. Organiziramo ali vsaj sodelujemo pri eni razstavi na leto v okviru vseh društev s cele Gorenjske.

    Vsako leto izdamo priložnostno publikacijo – INFORMATOR v nakladi 450 izvodov.