• (040) 195 867
 • kokrica.ks@gmail.com

  Kulturno-umetniško društvo SNG Kranj


  Kulturno-umetniško društvo SNG Kranj je ustanovljeno na podlagi večletnega druženja ustvarjalcev in nosilcev kulturno-umetniških in tradicionalnih znanj, graditeljev medkulturnega dialoga, ki se zavedajo, pomembnosti mobilnosti znanj - vseživljenjskega učenja in širjenja znanj s kulturno umetniškega področja ali področja kulturne in tehniške dediščine oziroma tradicionalnih veščin. Zavzemamo se za trajnostni razvoj posameznikov od lokalne podeželske ali mestne ravni (družine kot osnovne celice) pa do regionalnega, nacionalnega in vse do mednarodnega nivoja.

  Z dejavnostmi društva bomo prispevali k mobilnosti znanj oziroma poglabljanju in razumevanju samega sebe ter okolice, k graditvi učečega se večkulturnega Evropejca ter s prenosom dobrih praks gradili mostove medkulturnega dialoga širom skupnosti ter se zavzemali za odpravljanje nepoznavanja kultur in običajev narodov.

  Osnovni namen delovanja Društva je razvijanje miselnosti vseživljenjskega učenja in s tem povezanimi vrednotami oziroma razvoj mobilnosti znanj s kulturno-umetniškega področja ali področja kulturne in tehniške dediščine oziroma tradicionalnih veščin.

  Člani se združujejo v KUD SNG Kranj, da bi v njem:

  • organizirano, smotrno in strokovno usmerjeno ter vodeno zadovoljevali svoje potrebe in interese na področju vseživljenjskega učenja in širjenja znanj s kulturno-umetniškega področja ali področja kulturne in tehniške dediščine oziroma tradicionalnih veščin;
  • sodelovali z organizacijami, ki se profesionalno ali amatersko ukvarjajo z izobraževanjem ali prenosom kulturne izmenjave;
  • sooblikovali aktivnost na področju vseživljenjskega učenja in širjenja znanj, še zlasti zagotavljali pogoje za strokovno načrtovanje, organiziranje, vodenje in izvajanje učnih programov v društvu;
  • vodili dejavno kadrovsko politiko ter skrbeli za načrtno strokovno izpopolnjevanje članov;
  • seznanjali člane in javnost o aktivnostih na področju delovanja društva;
  • podeljevali priznanja za kakovostno in uspešno organizacijsko, strokovno in timsko delo v društvu;
  • spodbujali člane in širšo javnost k poglabljanju in razumevanju samega sebe ter okolice, k graditvi učečega se večkulturnega Evropejca;
  • s prenosom dobrih praks gradili mostove medkulturnega dialoga širom Skupnosti ter se zavzemali za odpravljanje nepoznavanja kultur in običajev narodov;
  • spodbujali identifikacijo kulturno umetniških ter tradicionalnih vsebin primernih za spodbujanje in razpoznavanje podjetništva.

  Več o našem društvu, naših aktualnih predstavah si lahko preberete tudi na naši spletni strani https://sng-kr.com/